Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021

ΟΤΕ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΑθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021 

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.(1)(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο:

 1. Οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 στην εταιρική ιστοσελίδα (https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/investor_relations.html) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους.

 2. Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2020, θα γίνει την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021. 

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021.

 4. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2020 ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2020 έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουνίου. 

5. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date). 

6. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021. 

Επισημαίνεται ότι : (i) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, και (ii) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά από τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ EΞΑΓOΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ OTE ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΑ Τηλ.: 210-6117364 Fax. 210-6111030 Ε-mail: iroffice@ote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε...

Οι οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007. Πρόκειται απλά για μια απεικόνιση και παράθεση δημόσιων στοιχείων ελληνικών και ξένων μετοχών με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Το χρηματιστήριο αποτελεί ατομική επενδυτική προοπτική με υψηλό ρίσκο και κίνδυνο και καλό είναι να παίρνει κανείς τις αποφάσεις του μόνος ή με βάση τη
συμβουλή του προσωπικού του επενδυτικού συμβούλου.

Η τελική επιλογή για αγορά ή πώληση είναι αποκλειστικά δικιά σας!

Να θυμάστε πως πολλές μεγάλες εταιρείες έγιναν μικρές και πολλές ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες και το αντίστροφο...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Συνεργάτης σε: