Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

The bear is back

 


Ευρωπαϊκή Πίστη:Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

  Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο:

 • Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα ετήσια συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Επίσης, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 (*).
 • Η ενημέρωση δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων του εξωτερικού θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος και οι οδηγίες επικοινωνίας θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021(*).
 • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι - Μέγαρο Europlaza) και ώρα 14.00 (*). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021.
  • H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2020 ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 (**).
  • Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 (Record Date) (**).
  • Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (**).
 • Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2021, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 
(*) Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της σχετικής ετήσιας και εξαμηνιαίας ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Ετήσιας/ Εξάμηνης ενημέρωσης. σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα μέτρα της Πολιτείας καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
(**) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει καταβολή μερίσματος.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.
 

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

ERNA ENERGY: “Integrated Waste Management of the Region of Peloponnese” Initiation of the Construction Phase

 


The 152m euro investment is launched
600 new jobs during the construction and 200 permanent jobs during operation period
The largest PPP waste management project in the country; will permanently solve the major 
problem of waste in the Peloponnese

The Public Private Sector Partnership (PPP) project “Integrated Waste Management 
of Peloponnese Region”, between the “Perivallontiki of Peloponnese”, subsidiary 
of TERNA ENERGY Group, and the Region of Peloponnese, commenced today. The pertinent 
agreements were signed by the Peloponnese Regional Governor Mr. Panagiotis Nikas, 
the CEO of TERNA ENERGY Mr. Manolis Maragoudakis and the CEO of the Perivallontiki 
of Peloponnese, Mr. George Agrafiotis.

The project is the largest PPP on waste management in the country and for the most

 part implements the Waste Management Regional Plan of the Peloponnese Region 

while also operating alongside local recycling programs of municipalities.

On the occasion of the project launch, Mr. Manolis Maragoudakis, stated:

 “TERNA ENERGY leads the green – circular economy industry by constantly 

introducing new technologies, helping to protect the environment and improving

 the quality of life. We aspire this project to be the best, most efficient and cost-effective 

PPP project for our society as a whole and at the same time to constitute a pole

 of attraction for the education of students and pupils.

 I want to assure both the government officials who honour us with their presence today, 

as well as the citizens of the Peloponnese Region, that our company has the expertise, experience, financial capacity and above all the will 

and culture to carry out and manage turn-key projects that are completed on time.

 Lastly, since PPPs by definition presuppose excellent cooperation between

 the Contracting Authority and the Contractor, let me wish for a fruitful cooperation.”

On behalf of the Private Partnership entity, Mr. George Agrafiotis, stated:

 “As of tomorrow we begin to realise the contract and in due time will deliver the project

 that aims to effectively address the waste issue in the Peloponnese Region for many 

years. The project, now having full social support, 

as expressed by the citizens’ institutional representatives, will effectively contribute

 to both the protection of the environment and the economic development of the Region. 

The people of Peloponnese region have already enjoyed a foretaste of the end

 result from the related project of TERNA ENERGY in Epirus, the awarded infrastructure

 project of 2018. They can be certain that this project will be superior.

 We employ cutting-edge technology to address issues with technical perfection

 but also by bringing environmental and economic benefits for people and the region.

 With this project, the Peloponnese Region enters the era of properly managing waste

 by employing current circular economy practices. Best of luck to all!”

The partnership agreement provides for  the construction and operation of three (3) 

Waste Processing Units and an equal number of sanitary Landfill Sites 

for the process residue in the prefectures of Arcadia, Messinia and Lakonia, as well

 as of two (2) Waste Transfer Stations in Korinthia and Argolida. 

The project is designed to generate green energy, making 

it an environmentally-friendly infrastructure with a zero energy footprint. 

It is also expected to reduce waste management costs for the local municipalities

 while also eliminating levied fines.

The agreement’s total duration is 28 years and comprises

 a 24-month construction period and a 26-year operation period.

 It is worth noting that as of the 10th month after the effective date of the agreement, the company will start operating 

the intermediate waste management facilities.

The investment is estimated to reach 152 million euro, 62.5 of which derive from 

NSRF (National Strategic Reference Framework) funding.

The project’s plan provides for the creation of 600 new jobs during construction, 

200 working positions during the operation period, as well as a large number 

of parallel jobs.

Integrated waste management ensures compliance with current national

 and European legislation, advances environmental protection and leads

 to significant improvement in the quality of life and sanitary conditions. 

The project’s realisation with cutting-edge technology will address the environmental 

issue of the Peloponnese Region and produce benefits for the Tourism industry, 

Education and Sustainable Agriculture, a strategic objective for Greece.

Dropbox to Announce Fourth Quarter and Fiscal 2020 Earnings Results

 Jan 28, 2021

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Jan. 28, 2021-- Dropbox, Inc. (NASDAQ: DBX) announced today that it will report financial results for the fourth quarter and fiscal year ended December 31, 2020 after market close on Thursday, February 18, 2021. The company will also hold a conference call on the same day at 2:00 PM PT / 5:00 PM ET to discuss its financial results with the investment community.

The conference call can be accessed by dialing (877) 300-7844 from the United States or (786) 815-8440 internationally with reference to the company name and conference title, and a live webcast and replay of the conference call can be accessed from the Dropbox investor relations website at http://investors.dropbox.com. Following the completion of the call, a telephonic replay will be available through 11:59 PM ET on February 25, 2021 at (855) 859-2056 from the United States or (404) 537-3406 internationally with recording access code 9929317.

About Dropbox

Dropbox is one place to keep life organized and keep work moving. With more than 600 million registered users across 180 countries, we’re on a mission to design a more enlightened way of working. Dropbox is headquartered in San Francisco, CA. For more information on our mission and products, visit dropbox.com.

Investors:
Rob Bradley
IR@dropbox.com

Media:
Tessa Chen
press@dropbox.com

Source: Dropbox, Inc.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Στο χρηματιστήριο μπορείς να τα δεις όλα, ακόμη και αυτά που είναι λογικά!


Για σήμερα αφιερώνουμε μόνο τα λόγια του Andre Kostolany: "Στο χρηματιστήριο μπορείς να τα δεις όλα, ακόμη και αυτά που είναι λογικά"!!!

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

GameStop is out of control

webull.com

Η ΤΕSLA είναι φούσκα...

Κανείς δε γνωρίζει, όταν θα ξεκινήσει το πάρτι, πότε θα τελειώσει...

Αναμφισβήτητα οι πρωτοπόροι μένουν στην ιστορία και ανοίγουν δρόμους για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό δε συνεπάγεται όμως και αυτόματα επιτυχία, όσον αφορά τα οικονομικά...

Γίνεται μία αυτοκινητοβιομηχανία να αξίζει όσο αξίζουν όλες οι μεγάλες μαζί, ακόμα και αν αυτή είναι η Tesla;;! 

Είναι θέμα χρόνου  οι υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες όλων των χωρών να στραφούν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή οι Κινέζοι βγάζουνε σε πολύ πιο ανταγωνιστικότερες τιμές μοντέλα ηλεκτροκίνητα. 

Καλές λοιπόν οι μόδες και ωραίο το πάρτυ, αλλά, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, κάποια στιγμή τελειώνουν και πολλές φορές με τρόπο επώδυνο. 

Μην κλαίτε λοιπόν για αγάπες που χάσατε και για αγάπες που πέρασαν. Θα έρθουν άλλες σύντομα... 💰😉

"Μην κλαις, δεν αξίζει, θυμήσου, να χαλάς τη ζωή σου γι' αμαρτίες παλιές. 

Μην κλαις, μη σε πνίγει το πάθος, πες πως ήτανε λάθος, μη γυρίζεις στο χτες. 

Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε μ' έχει κάνει κομμάτια, σου λέω, θύμα της είμαι κι εγώ."


Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

Οι καλύτερες προσφορές ηλεκτρικού ρεύματος είναι εδώ...

Όταν ξεκίνησαν πριν 5 χρόνια δειλά-δειλά τα πρώτα βήματα ανοίγματος στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, κανένας και καμία δε θα μπορούσε να φανταστεί τη σημερινή εξέλιξη. 

Στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πραγματικά σφαγή και μπορεί να βρει κανείς την κιλοβατώρα ακόμα και 50% κάτω ή να έχει νυχτερινή χρέωση ολόκληρη τη μέρα.

Στόχος της ελεύθερης αγοράς είναι η όξυνση του ανταγωνισμού που στο τέλος καταλήγει ευνοϊκά ως προς τον καταναλωτή. Ενώ οι συμμετέχοντες μπορεί να πλήττονται από τις χαμηλές τιμές, αυτοί που αγοράζουν σίγουρα βγαίνουν κερδισμένοι. Η πλατιά μάζα λοιπόν και ιδιαίτερα αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη κερδίζουν.

Η παρέμβαση του κράτους πρέπει στον τομέα αυτό να γίνεται αρμονικά και με στόχο την αποφυγή ιδιωτικών και δημόσιων μονοπωλίων. 

Χαρείτε το λοιπόν,όσο μπορείτε, απολαμβάνοντας και πιέζοντας τις εταιρίες να κάνουν ακόμη καλύτερες προσφορές...

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων και επίτευξη των στόχων της χρήσης 2020
Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη, για μια ακόμη οικονομική χρήση. Η Εταιρία, μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, συνεχίζει τη θετική της πορεία και αυξάνει την παραγωγή της, σε αντίθεση με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε το 2020 αύξηση των ασφαλίστρων της κατά 5,13% στα 223,3 εκ. € από 212,4 εκ. € το 2019.

Η Εταιρία διατηρεί υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, από την ίδρυσή της έως σήμερα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης των τελευταίων 11 ετών, αύξησε τα ασφάλιστρά της κατά 89,5% από 117,9 εκ. € σε 223,3 εκ. €. Παράλληλα, η Εταιρία σημείωσε μείωση των Γενικών Εξόδων της έναντι των προϋπολογισθέντων, κατά 1,5% και κράτησε σταθερό το κόστος πρόσκτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των ασφαλίστρων της ασφαλιστικής αγοράς στη δεκαετία 2009 – 2019 μειώθηκε κατά 22% από τα 5,4 δις € στα 4,2 δις € και το 2020 μειώθηκε κατά 4,5% σύμφωνα με στοιχεία της 30/11/2020 της Ε.Α.Ε.Ε..

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μόνη ασφαλιστική Εταιρία με 4 πιστοποιητικά ISO, με 10 συνεχή βραβεία ως True Leader Εταιρία, ενώ βραβεύεται για 7 συνεχόμενα έτη από το Ελληνικό Ινστιτούτο - EBEN GR, για την Επιχειρηματική της Ηθική και την Εταιρική της Υπευθυνότητα, σημειώνοντας μάλιστα πως τα τελευταία 2 χρόνια λαμβάνει την ανώτατη διάκριση, όντας η μοναδική εταιρία που το καταφέρνει αυτό.

Η Εταιρία παραμένει σταθερή στην ιδρυτική της φιλοσοφία να είναι με συνέπεια και αφοσίωση ως να είναι ο μοναδικός της, κοντά σε κάθε ασφαλισμένο της, συνεργάτη της και μέτοχό της. Φιλοσοφία, η οποία την οδήγησε στην σημερινή εξέχουσα θέση της αυτοδύναμα, χωρίς καμία στήριξη από Πολυεθνικές Εταιρίες, Τράπεζες, Δημόσιο ή άλλες πηγές.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

The Big Four have taken in over 80% of the $42 billion in net flows into ETFs this year so far..

The Big Four have taken in over 80% of the $42 billion in net flows into ETFs this year so far..

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

The era of 5G for everyone has arrived, but do you really know the key differences between 5G and 4G?

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:Νέες επενδύσεις στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων

 https://www.terna-energy.com/

 • Αιτήσεις για τρία (3) πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 265 MW υπέβαλε η εταιρεία
 • Άνω των 170 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος των προωθούμενων επενδύσεων

H ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για (3) τρεις εγκαταστάσεις πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων σε ισάριθμους τεχνητούς ταμιευτήρες, η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 265 MW.

Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για την ανάπτυξη έργων αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας παραγωγής καθαρής ενέργειας αφορούν στην εγκατάσταση:

 • 120 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Καστρακίου  
 • 103 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Πουρναρίου.
 • 42 ΜW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Στράτου

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για την ανάπτυξη των τριών εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση των τριών πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων αφορά σε σημεία που βρίσκονται εκτός περιοχών Natura και προβλέπει ποσοστό κάλυψης που δεν υπερβαίνει το 5,5%, σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρακτικές Βιωσιμότητας.

Η νέα επένδυση του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έρχεται να προστεθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα παραγωγής κι αποθήκευσης καθαρής ενέργειας που έχει ήδη ανακοινωθεί και το οποίο αφορά την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμίευση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των τριών πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων θα αυξήσει τον υφιστάμενο στόχο για συνολική εγκατεστημένη ισχύ την προσεχή πενταετία της τάξης των 2,8 GW σε επίπεδα άνω των 3 GW.

Αυτή τη στιγμή, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σε Ελλάδα κι εξωτερικό ανέρχεται σε 1373 MW, ενώ επιπλέον 430 MW είναι υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή.

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

US Election 2020: What do countries around the world want from Joe Biden?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η MYTILINEOS προσφέρει περιβαλλοντικές λύσεις για την διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

How @Shell emerged as an unlikely victor among the world's top sonic brands @forbes

XIAOMI BLACK SWAN

 

Μακροπρόθεσμα είμαστε όλοι οι νεκροί, αλλά μόνο έτσι μπορείς να κερδίσεις πολλά...

Η ιστορία έχει αποδείξει πως αυτοί που κερδίζουν στο χρηματιστήριο κάνουνε υπομονή και δίνουν χρόνο στις επενδύσεις τους να ωριμάσουν.

Σαφέστατα με τα χρόνια η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται επίπονη για κάποιον που επιθυμεί το γρήγορο κέρδος. Το γρήγορο κέρδος όμως, πέρα από το ότι δεν μπορεί να προσφέρει όλο το φάσμα στις αποδόσεις και τις κινήσεις που θα έχει μία μετοχή για πολλά χρόνια, έχει και το μειονέκτημα πως προκαλεί άγχος και οδηγεί σε μία μυωπική εικόνα της αγοράς.

Κάθε χώρα έχει τις διαφοροποιήσεις της και για αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι που θα ισχύει σε μία θα ισχύει απόλυτα και σε μία άλλη. Τούτο δε σημαίνει όμως πως ο κανόνας, είτε με πιο μικρές παραλλαγές, είτε με μεγαλύτερες δεν επαληθεύεται. Στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μιλάμε για 4-5 χρόνια και πάνω, είναι αυτός που κερδίζει κατά κράτος.

Στο τέλος της ημέρας λοιπόν μπορεί να είμαστε μεγαλύτεροι σε ηλικία αλλά θα είμαστε σοφότεροι και θα έχουμε εξασφαλίσει στους απογόνους μας ένα καλύτερο μέλλον και κατ' επέκταση στα γονίδιά μας 📈📉🤗Xiaomi Shares Plunge More Than 12% Over Inclusion on U.S. Blacklist"

"Xiaomi Shares Plunge More Than 12% Over Inclusion on U.S. Blacklist"

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

European Reliance General Insurance Co. S.A:Financial Calendar 2021

 he General Insurance Co. S.A. with company name “European Reliance General Insurance Co. S.A.” announces the Financial Calendar of 2021 to its investors, in accordance with paragraphs 4.1.2 and 4.1.4.3.1 of the applicable Regulation of the Athens Stock Exchange:

 • The Annual Financial Statements and the Annual Consolidated Statements of Fiscal Year 2020 that have been prepared according to the I.F.R.S, along with the annual condensed financial figures for the Annual Financial Statements, will be announced and published on Tuesday, April 6, 2021, in the Company’s website (https://ir.europaikipisti.gr/en) and the website of the Athens Stock Exchange.
 • The Company’s annual briefing of journalists / analysts and shareholders will take place on Wednesday, April 7, at 12:00. The place and time of the briefing will be announced to the investors with an investor invitation in the investor relations website of the Company by Friday, April 2, 2021 (*).
 • The briefing of the foreign analysts/ journalists/ shareholders will take place via a teleconference on Wednesday, April 7, 2021, at 17:00 in the English language. The ways of communication and guidelines will be announced to the investors with an invitation in the investor relations website of the Company by Friday, April 2, 2021 (*).
 • The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company will take place on Tuesday, April 27, 2021, at the Company’s headquarters (274 Kifisias Avenue, Chalandri - Europlaza Hall) at 14:00 (*). In case of non-achievement of the required quorum, the Repeat of the General Ordinary Meeting of Shareholders will take place on Tuesday, May 11, 2021.
  • The proposed date for distribution of dividend for fiscal year 2020 is Wednesday, May 5, 2021 (**).
  • The beneficiaries of this dividend will be the registered as Shareholders of the Company on Thursday, May 6, 2021 (Record Date) (**).
  • The payment of the dividend will begin on Tuesday, May 11, 2021(**).
 • The H1 Financial Statements and the H1 Annual Consolidated Financial Statements of 2021 that have been prepared according to the I.F.R.S. will be announced on Wednesday, September 29, 2021 in the Company’s website (https://ir.europaikipisti.gr/en) and the Athens Stock Exchange.  On the same date, (September 29, 2021) the briefing of the domestic and foreign journalists/ analysts/ shareholders will take place. The place and time of the briefing will be announced to the investors with an invitation in the investor relations website of the Company by Friday, September 24, 2021.
(*) Please note that the development of the Covid-19 pandemic may affect the way of conduction of the Ordinary General Meeting of Shareholders and the annual and H1 briefing of the interested parties. The Company’s interested parties will be informed on time on the way of conduction of the Ordinary General Meeting of Shareholders and the Annual/H1 briefing, according to the decisions and measures of the Greek Government and the Hellenic Capital Market Commission.
(**) Provided that the Ordinary General Meeting of Shareholders will approve the distribution of dividend.
The Company retains the right to alter the aforementioned dates, with prior prompt notice to the investors.
 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

WISE DECISIONS...

 

Since April 1997, Monster Beverage has returned 452,000%.

 

Mytilineos S.A. (MYTIL:ATH) EBITDA € (2004-19)

 


Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Alphabet Inc. (GOOG.L) - NET DEBT 2010-2019 $S&P 500 sector weights from 1979 to 2020

 

AS Company SA - ATHEX (ACCOUNTS RECEIVABLE 2007-2019 )

 


Mytilinaios: 10y NEW HIGH

 

 Click on the image...

Mytilineos: Τι αναμένει το 2021- Χρονιά μεγάλων ρεκόρ και νέων υπεραξιών

Mytilineos: Τι αναμένει το 2021- Χρονιά μεγάλων ρεκόρ και νέων υπεραξιών

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Wishing all Mi Fans a joyful 2021! Here's to a better year together! #NoMiWithoutYou

 

Τα παραμύθια δεν μπορούν να έχουν πάντα ευτυχισμένο τέλος

Του Μιλτιάδη Κοτζιάμπαση


  Θα ξεκινήσουμε το σημερινό άρθρο με ένα ρητό γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Καπιταλισμός δίχως χρεοκοπία, είναι παράδεισος δίχως κόλαση. Η περίπτωση της Folli Follie είναι σίγουρα μια πονεμένη και δύσκολη κατάσταση.  Δεν είναι όμως η μοναδική στην ιστορία. Το αντίθετο, είναι μία από τις πολλές που μπορεί να εντοπίσει κανείς στην πορεία των χρηματιστηρίων, με κυρίαρχο το σκάνδαλο της Enron που συγκλόνισε την Αμερική…


ΟΠΑΠ EBITDA


 

ΟΠΑΠ ΤΑΜΕΙΟ 2011-19


 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 1980 (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)


source: tradingeconomics.com

HAPPY NEW YEAR!

 Χρόνια μας πολλά!!!
Ευχόμαστε από την καρδιά μας να είναι ο νέος χρόνος που θα έρθει δημιουργικός, γεμάτος υγεία και ευεξία. Η αρχή κάθε δυσκολίας από το τέλος της μπορεί να φαντάζει ότι έχει απόσταση  μακρινή, λόγω του ότι ο χρόνος δεν περνάει γρήγορα, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή το πλήρωμά του φτάνει. Στη συνέχεια μένουνε οι θετικές ανάμνησεις και οι αρνητικές που ξεθωριάζουν στη ροή των χρόνων και ξεφλουδίζουν όπως ξεφλουδίζουν και οι γενιές που περνούν... 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2004-2019

 


ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

 


Οι οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007. Πρόκειται απλά για μια απεικόνιση και παράθεση δημόσιων στοιχείων ελληνικών και ξένων μετοχών με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Το χρηματιστήριο αποτελεί ατομική επενδυτική προοπτική με υψηλό ρίσκο και κίνδυνο και καλό είναι να παίρνει κανείς τις αποφάσεις του μόνος ή με βάση τη
συμβουλή του προσωπικού του επενδυτικού συμβούλου.

Η τελική επιλογή για αγορά ή πώληση είναι αποκλειστικά δικιά σας!

Να θυμάστε πως πολλές μεγάλες εταιρείες έγιναν μικρές και πολλές ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες και το αντίστροφο...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Συνεργάτης σε: