Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

AS COMPANY SA -ΑΤΗΕΧ (RESULTS DURING TIME - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)


"Our primary goal is to comply with all principles of corporate governance, offering value to our shareholders. Our strategic axe is to continuously enhance transparency and sustain on accurate and timely flow of information to all our shareholders and to investment community in general."

Efstratios Andreadis

Chairman & C.E.O.

AS Company S.A.


Έχουμε και λέμε για το 2018:

Α) Σχεδόν μηδενίζει τον δανεισμό που ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια

Β) αυξάνει το μέρισμα

Γ) την ίδια ώρα βάζει πάνω από 2 εκατομμύρια στο ταμείο


Δ) εννοείται πως αυξάνει τα καθαρά κέρδη


Ε) κάνει προσπάθεια ανοίγματος στο εξωτερικό


Στ) Αυξάνει τα ιδία κεφάλαια


Ζ) έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη 😜


Η) η μετοχή έχει προσφέρει πάρα πολύ καλές αποδόσεις με την πορεία


 της,αποδεικνύοντας πως ότι αξίζει,αργά ή γρήγορα, λάμπει...

Σωστή διοίκηση-χαμηλός δανεισμός-σεμνά και ταπεινά βήματα-καλό πλασάρισμα

στην αγορά= Τα μυστικά της επιτυχίας
Shares : 13.126.000

P/E:10
P/BV: 1,3
P/S:1,34

DIV. YIELD : 2,5%Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Thessaloniki Water and Sewage Co:RESULTS DURING TIME -- ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co. S.A., trading as EYATH S.A. was founded in 1998 (by Law 2651/3.11.1998, Government Gazette 248/A/3.11.1998) and came about from the merger of Thessaloniki Water Supply Organisation S.A. (OYTH S.A.) and Thessaloniki Sewerage Organisation S.A. (OATH S.A.). Prior to that, OYTH and OATH, which had been bodies governed by public law, had been converted into societes anonyme on 25.6.1997.
EYATH S.A. is listed on the Athens Stock Exchange. It is governed by the provisions of Codified Law 2190/1920 on societes anonyme (Government Gazette 135/A) and in a supplementary manner by the provisions of Chapter II of Law 2937/2001 (Government Gazette 169/A) and Law 3016/2002 as amended by Law 3091/2002. The company is supervised by the Ministries of Economy & Finance and Macedonia-Thrace, and its effective term is 99 years...

 13/10/2017
Price:4,37€
Shares : 36.300.000

P/E:9,5
P/BV: 1,05
P/S:2,1

EPS Growth Rate (10 Year) :2,5%
DIV. YIELD : 5,3%

1Y: +26%
5Y: - 3% (without dividends)

he posts aren’t  considered  as "investment proposal"! 

The scores are based on the current image of companies and are totally subjective.

The final choice to buy or sell is entirely yours!


Οι οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007. Πρόκειται απλά για μια απεικόνιση και παράθεση δημόσιων στοιχείων ελληνικών και ξένων μετοχών με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Το χρηματιστήριο αποτελεί ατομική επενδυτική προοπτική με υψηλό ρίσκο και κίνδυνο και καλό είναι να παίρνει κανείς τις αποφάσεις του μόνος ή με βάση τη
συμβουλή του προσωπικού του επενδυτικού συμβούλου.

Η τελική επιλογή για αγορά ή πώληση είναι αποκλειστικά δικιά σας!

Να θυμάστε πως πολλές μεγάλες εταιρείες έγιναν μικρές και πολλές ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες και το αντίστροφο...

Συνεργάτης σε: