Translate

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

MYTILINEOS SA (ATH:MYTIL) Dividend HistoryΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στο 0,36 (5,5%) ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίoς ανέφερε:

«Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα».

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6% στα €144,9 εκατ. έναντι €141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα €244,4 εκατ. έναντι €162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €122,4 εκατ. από €115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε €122,0 έναντι €46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”) καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

European Reliance(EUPIC GA) - Dividend History

ΠΛΗΡΩΜΗ MEΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 4/6/2020

Η Ευρωπαϊκή Πίστη (ΕΥΠΙΚ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του 2019.

Αύξηση μερίσματος στα 24 λεπτά (6% μερισματική απόδοση με σημερινές τιμές).


Ταμειακά διαθέσιμα 16 εκατομμύρια 200 χιλιάρικα από 7εκατομμύρια 500 χιλ. περίπου.

Δάνεια 0.

43% αύξηση καθαρών κερδών.

Ιδία κεφάλαια στα 141 εκατομμύρια από 115.

Σύνολο ενεργητικού 481 εκατομμύρια από 429.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα:

https://www.athexgroup.gr/…/9e070cb3-2b0c-4d2a-addf-6e90b00…


Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση κινητών αξιών.


High Dividend Stocks (Greece) - Oι μετοχές με τα καλύτερα μερίσματα στην Ελλάδα

Ακουμπήστε με το ποντίκι τις μπάρες στα γραφήματα κάθε
εταιρείας.(to be continued )


MOTOR OIL ................................................................................................................................................
ΟΠΑΠ.


...........................................................................................................................................
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


................................................................................................................................................ 


...................................................................................................................................................................
ΕΧΑΕ .................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................... .................. ΜΥΤΙΛ ......................................................................................................... AEGEAN AIRLINES


.....................................................................................................................................................
AS COMPANY.............................................................................................................................
ΚΡΙ - ΚΡΙ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 2008 Splits: 9/5/2012 - 21/20 & 24/10/2013 - 26/25
.................................................................................................................................
............................................................................................. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ .............................................................................................................................
OΛΠ

Οι οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007. Πρόκειται απλά για μια απεικόνιση και παράθεση δημόσιων στοιχείων ελληνικών και ξένων μετοχών με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Το χρηματιστήριο αποτελεί ατομική επενδυτική προοπτική με υψηλό ρίσκο και κίνδυνο και καλό είναι να παίρνει κανείς τις αποφάσεις του μόνος ή με βάση τη
συμβουλή του προσωπικού του επενδυτικού συμβούλου.

Η τελική επιλογή για αγορά ή πώληση είναι αποκλειστικά δικιά σας!

Να θυμάστε πως πολλές μεγάλες εταιρείες έγιναν μικρές και πολλές ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες και το αντίστροφο...

Σκέψεις

Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Άρθρα μου σχετικά με την οικονομία και το χρηματιστήριο

Συνεργάτης σε: