Translate

Search Names & Symbols

Showing posts with label protergia. Show all posts
Showing posts with label protergia. Show all posts

Saturday, April 3, 2021

Στον ορίζοντα της καινοτομίας η ProtergiaH Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, με σταθερή προτεραιότητα την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, επιλέγοντας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στον τελευταίο κύκλο της πρωτοβουλίας «HORIZON 2020», που αποτέλεσε το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία τα τελευταία επτά χρόνια, η εταιρεία συμμετέχει σε 4 νέα έργα:
OneNet: για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς υπηρεσιών δικτύου, με δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές συνθήκες για τον τελικό καταναλωτή
TwinERGY: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τους καταναλωτές, μέσω ελκυστικών και εύκολων στη χρήση εφαρμογών
Beyond: για τη δημιουργία μιας πλατφόρμα διαχείρισης προηγμένης τεχνολογίας (AI) με σκοπό την παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών στον κτηριακό τομέα
Accept: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τις ενεργειακές κοινότητες

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μπορέσει η Εταιρεία να μεταφέρει την γνώση και την εμπειρία που αποκτά μέσα από την συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά έργα, στην προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συμπληρωματικά στα νέα έργα, η Protergia συμμετέχει ήδη και σε επιπλέον 3 projects στο πλαίσιο του «HORIZON 2020»:
UtilitEE: που παρέχει ένα σύνολο οδηγιών αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς με γνώμονα τον τελικό καταναλωτή
Holisder: για τη μείωση του ενεργειακού κόστους (~ 45%) των καταναλωτών και τη σταθεροποίηση των δικτύων ενέργειας
INTERRFACE: το οποίο έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση μίας διαλειτουργικής πανευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών δικτύου

Η δομή της συμμετοχής περιλαμβάνει κοινοπραξίες υψηλού επιπέδου, με τη συμβολή ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους, Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς, Χρηματιστηρίων Ενέργειας, εταιρειών έρευνας και πληροφορικής, αλλά και νέων και υποσχόμενων start-up επιχειρήσεων.

Τόσο το πρόγραμμα «HORIZON 2020» όσο και το νέο πρόγραμμα «Horizon Europe» της επόμενης επταετίας, στοχεύουν στην στρατηγική επένδυση σε νέες τεχνολογίες και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η εξάντληση ενεργειακών πόρων ή η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με σχεδόν 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε:

- καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311

- βρείτε μας στη διεύθυνση www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube

- επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Protergia (Αττική: Μ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο & Λ. Κηφισίας 373, Ν. Ερυθραία, Λ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 17, Γλυφάδα | Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 53 | Πάτρα: Ρ.Φεραίου 115 | Ιωάννινα Ν. Ζέρβα 2)

- απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ

MYTILINEOS

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Monday, March 22, 2021

Protergia to the horizon of innovationProtergia, MYTILINEOS’ Power and Gas Business Unit, the largest private energy company, with the steadfast priority of creating added value for its customers, is keeping abreast with the global energy market developments, and is strategically opting for participating in international initiatives developing new energy services.

To this end, in the last cycle of “HORIZON 2020” initiative, which served as the European Union's financial framework for Research and Innovation over the last seven years, the company was involved in 4 new projects:
OneNet: For the creation of a new generation of electricity network services, with fair, transparent and open conditions for the final consumer
TwinERGY: For the creation of a digital toolbox for consumers through attractive and easy to use applications
Beyond: For the creation of an advanced technology platform (AI) aimed at providing innovative energy services in the building sector
Accept: For the creation of a digital toolbox for the energy communities

The Company’s long-term target is to be able to transfer knowledge and experience acquired through its participation in European projects, in the procurement of innovative projects and in the provision of man-centered services.

In parallel to the new projects, Protergia already participates in 3 additional projects in the context of ‘HORIZON 2020’:
UtilitEE: that offers a set of guidelines on energy behavior change focusing on the final consumer
Holisder: for the reduction of consumers’ energy cost (~ 45%) and the stabilization of energy grids
INTERRFACE: that aims at the planning, development and use of an interoperable pan-European architecture for electricity network services

Participation is structured in such a way so as to ensure joint ventures of high level, with the contribution of senior academic institutions of wide acclaim, Transmission and Distribution System Operators, Energy Stock Exchange, research and information technology companies, new and promising start-up businesses.

Both the “HORIZON 2020” program as well as the new “Horizon Europe” program spanning across the next seven-year period aim at the strategic investment in new technologies and at facing significant social challenges, such as the depletion of energy resources or coping with climate change.

MYTILINEOS, through Protergia, operates in Electricity and Natural gas supply, offering state-of-the-art and reliable services, electricity and gas combined products with approxiamtely 300,000 benefits across the country.

The sophisticated way Protergia offers its products shows the future of energy and opens up a new path with new possibilities for thousands of homes and businesses.

For further information, please:

- contact our customer support service at 18311

- visit our website and pages at www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube

- visit one of the Protergia stores (Attica: 11, M. Antypa Str., Neo Irakleio & 373, Kifisias ave., Nea Erythraia | Glyfada: 17 L. Dimarhou Aggelou Metaxa Str.| Thessaloniki: 53 Mitropoleos Str.| Patras: 115 R. Fereou Str. | Ioannina: 2 N. Zerva Str.)

- contact a COSMOTE or GERMANOS store

MYTILINEOS:

MYTILINEOS S.A. is a leading Greek industry active in Metallurgy, Power & Gas, Renewables & Storage and Sustainable Engineering Solutions. Established in Greece in 1990, the company is listed on the Athens Exchange, has a consolidated turnover of €1.9 billion and employs directly or indirectly more than 3,600 people in Greece and abroad.

For more information, please visit: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Sunday, January 24, 2021

Οι καλύτερες προσφορές ηλεκτρικού ρεύματος είναι εδώ...

Όταν ξεκίνησαν πριν 5 χρόνια δειλά-δειλά τα πρώτα βήματα ανοίγματος στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, κανένας και καμία δε θα μπορούσε να φανταστεί τη σημερινή εξέλιξη. 

Στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πραγματικά σφαγή και μπορεί να βρει κανείς την κιλοβατώρα ακόμα και 50% κάτω ή να έχει νυχτερινή χρέωση ολόκληρη τη μέρα.

Στόχος της ελεύθερης αγοράς είναι η όξυνση του ανταγωνισμού που στο τέλος καταλήγει ευνοϊκά ως προς τον καταναλωτή. Ενώ οι συμμετέχοντες μπορεί να πλήττονται από τις χαμηλές τιμές, αυτοί που αγοράζουν σίγουρα βγαίνουν κερδισμένοι. Η πλατιά μάζα λοιπόν και ιδιαίτερα αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη κερδίζουν.

Η παρέμβαση του κράτους πρέπει στον τομέα αυτό να γίνεται αρμονικά και με στόχο την αποφυγή ιδιωτικών και δημόσιων μονοπωλίων. 

Χαρείτε το λοιπόν,όσο μπορείτε, απολαμβάνοντας και πιέζοντας τις εταιρίες να κάνουν ακόμη καλύτερες προσφορές...

52 WEEK HIGH

The financial and technical analycies presented on this website have not been performed by an Investment Services Company, nor have they been compiled by a certified analyst . It is simply a display and presentation of public data of Greek and foreign shares with informative and entertaining character.


BEST BOOKS FOR INVESTORS

Research